Entreprenad

Tack vare kunskap från mångårig erfarenhet inom byggsektorn utgör våra uppdrag idag allt från den minsta tillbyggnaden till nybyggnation av skolor, fjärrvärmeverk och flerbostadshus. Vi utför total-, general-, samverkansentreprenad samt delade entreprenader där vi står för samordningen med era sidoentreprenörer.

Ottosson Bygg är certifierat i ISO 9001 & 14001 och allt material som vi idag bygger in ska följa BASTA. Personal, leverantörer och underentreprenörer har lokalanknytning vilket bidrar till hög kvalitet och trygghet långt efter entreprenaden är avslutad. Har ni idéer som ni vill för verkliga? Vi är gärna med från första blyertsstrecket till färdig byggnad. Slutresultatet ska alla vara stolta över.