Våran affärsidé

 

Ottosson Bygg AB utför alla typer av bygguppdrag från såväl privatpersoner till offentlig marknad i sydsverige.

Ottossons styrka är den lokala anknytningen. Personalen både bor och arbetar lokalt vilket bidrar till korta inställelsetider och tryggheten i att de finns kvar även efter det att jobbet är utfört.

Nybyggnation, renovering, ombyggnad, tillbyggnad eller underhåll. Inget är för stort eller för litet.

Carl Ottosson, VD